rozcuchaná já, můj muž a přenosný Žifulík Houkajda Broukajda
rozcuchaná já, můj muž a přenosný Žifulík Houkajda Broukajda

Kateřina Krobová 

Profesně jsem  byla ledasčím. Prodavačkou knih. Divadelní rekvizitářkou. Tajemnicí v divadle pro seniory. Kostymérkou v potulném divadelním fotoateliéru.  Herečkou ve zcela absurdním souboru svého otce. Scenáristkou. Televizní dramaturgyní.  Občas i divadelní dramaturgyní. 

V neposlední řadě jsem teď máma. Už pět let.

Máma v koncích.

Máma znovu a znovu na začátku.

Protože když už je jednou člověk máma, nikdy v těch koncích neskončí. Děti to nedopustí.

… že ne?

Na tento web si odkládám radosti a příběhy, které jsme si s dětmi během mé rodičovské vytvořily.